Flertallet av arbeidstakerne på trinnløst system

Publisert

Pixabay.com

Over halvparten av arbeidstakerne i finans jobber nå i virksomheter med trinnløse lønnssystem. Dette betyr at lønnssystemene i finans blir stadig mer fleksible og i tråd med resten av privat sektor.

– Flere av de største arbeidsgivermedlemmene har inngått særavtaler om å gå over til trinnløst lønnssystem, og flere virksomheter er i pågående forhandlinger eller forberedelser, sier advokat og fagsjef for kollektiv arbeidsrett, Thomas Keiserud.

Det er rundt 37 000 arbeidstakere som jobber i tariffbundne virksomheter i finans, og over halvparten av disse arbeidstakerne er nå omfattet av særavtaler om trinnløst lønnssystem.

Finans Norge har tidligere omtalt adgangen til å inngå lokal avtale om trinnløst system med sentral godkjenning.

– Et trinnløst lønnssystem er mer fleksibelt enn et system hvor avlønningen låses til trinnene. Vi vil oppfordre arbeidsgivermedlemmer som ennå ikke vurdert muligheten til å ta kontakt for veiledning og hjelpedokumenter til prosessen, sier Thomas Keiserud i Finans Norges arbeidslivsavdeling.

  • Thomas Keiserud
  • Forhandlingsdirektør / advokat MNA