Webinar om konfliktberedskap

Publisert

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret: «Konfliktberedskap: Frikrets – hva, hvorfor og hvordan?» onsdag 13. januar. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse. Webinaret er for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Hovedavtalene i finans har i §30 bestemmelser om frikrets. Frikretsen er ansatte som på forhånd er unntatt fra arbeidskonflikt for å hindre varig tap av verdier på grunn av arbeidskonflikten. Medlemsbedriftene bør plukke ut stillinger/navngitte ansatte til frikrets innen utgangen av februar. Webinaret gir svar på hvordan medlemsbedriftene skal forstå og forholde seg til bestemmelsene.

Tidspunkt: Onsdag 13. januar kl. 11.30 – 12.00.

Fagsjef Alexander A. Lange gjennomgår og forklarer.

Webinarene i møterekken "Arbeidsrett i finans" er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon er allerede sendt ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.