TBUs lønnstall viser 3,25 prosent lønnsvekst for finans

Publisert

Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er ifølge Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) beregnet til 2 prosent for industriarbeidere, 2, 25 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter og 2,25 for funksjonærer. For finansnæringen er lønnsveksten på 3,25 prosent, noe som kan forklares med tidlige oppgjør og hard konkurranse om høyt utdannede.

Varehandelen har hatt høyest lønnsvekst på 3,5 prosent. Statlig sektor, inkl. Spekter ligger lavest med 1,75 prosent og offentlige ansatte med 1,8 prosent. Kommunal sektor er foreløpig ikke beregnet.

Tidlige tillegg og hard konkurranse om høyt utdannede

For heltidsansatte i forhandlingsområdet bank og forsikring (arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge unntatt ledere) anslår TBU årslønnsveksten til 3,25 prosent, og lønnsoverhenget fra 2019 til 2020 til 0,75 prosent. Årslønnsveksten er 0,15 prosentpoeng høyere enn veksten for lønnstakere i Norge under ett. Dette bidrar til en reallønnsøkning etter skatt på 2,0 prosent.

– Bakgrunnen for at finans ligger høyere enn de fleste andre kan dels forklares med at en stor andel av våre medlemsbedriftene ga lokale tillegg pr. 1.1.2020, altså før koronapandemien stengte Norge. I tillegg har finans det siste året hatt en kraftig økning i akademikeransatte. Det forsterker lønnsveksten i TBU tallene ytterligere, siden lederne er unntatt denne statistikken, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr og fortsetter;

– For å tilpasse seg de store teknologiske endringene vi står overfor er næringen preget av omstillingsprosesser. Det er hard konkurranse for å få tak i høyt utdannet arbeidskraft. Dette vises tydelig i TBU-tallene.

Forklaring til TBU-tallene

  • TBU-veksten gjelder kun bank- og forsikringsmedlemmer i Finans Norge uten ledere. TBU-populasjonen er altså mindre enn SSBs populasjon. SSB la mandag 8. februar fram tallene for lønnsveksten fra 4.kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Der økte samlet lønn for heltidsansatte i finansierings- og forsikringsvirksomhet med 2,6 prosent. Samlet lønnsvekst for alle næringer var der på 2,2 prosent.
  • TBU-veksten er årslønnsvekst fra det ene kalenderåret til det andre. Periodisering av lønnsveksten gjennom året påvirker derved tallene. Det var betydelig høyere lønnsvekst i første halvår, bla. som følge av at mange av medlemmene gjennomførte sitt oppgjør under utsiktene som gjaldt før koronastengningen. Disse tallene får derved større virkning på årslønnsveksten, da de gjelder i flere av årets måneder. Første halvår 2020 var lønnsveksten i finans ca 2,0 prosent, mens lønnsveksten annet halvår kun var på ca 0,9 prosent.

TBU: foreløpig rapport 2021

SSBs lønnsstatistikk for 2020

  • Alexander A. Lange
  • Fagdirektør arbeidslivsøkonomi og pensjon