Webinar arbeidsgiver: Pensjonsutvalgets rapport

29. aug 2022kl. 06:00–07:00
Digitalt Påmeldingsfrist Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer har fått mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til . Teams-webinaret er gratis.
Illustrasjonsfoto; RobertKneschke/AdobeStock

I dette webinaret får du de viktigste anbefalingene Pensjonsutvalget kommer med som har betydning for arbeidsgiversiden. Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Pensjonsutvalget under ledelse av Kristin Skogen Lund la frem sin evalueringsrapport om pensjonsreformen fra 2011 i juni i år. Vi holder et webinar der Finans Norges pensjonsavdeling og arbeidslivsavdeling i samarbeid vil presentere hovedelementene i rapporten og anbefalinger utvalget kommer med som har betydning for arbeidsgiversiden.

Det blir tatt opptak av dette webinaret som så vil bli lagt ut på Medlemssider arbeidsgiver (med logg inn).

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til . Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 30. mars 10.30-11.00:
Mangfold på arbeidsplassen v/Frederick Hjertø og Mikkel Sund Dragnes
Fredag 28. april 14.00-14.30:
Tariffoppgjøret 2023 v/Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud og Alexander A. Lange
Torsdag 25. mai 10.30-11.00:
Tema ikke fastsatt enda
Torsdag 15. juni 10.30-11.00:
Kompetanse (endelig tittel kommer) v/Frederick Hjertø og Katarina Lægreid Buzatu

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: 

  • Alexander A. Lange
  • Fagdirektør arbeidslivsøkonomi og pensjon