Finansnæringens dag 2022: Et skjebnefellesskap

21. jul–21. jun 2022kl. 05:00–11:30
Clarion Hotel The Hub, Oslo Påmeldingsfrist Påmeldingen til arrangementet er nå stengt. For eventuelle spørsmål vennligst ta kontakt på: s mer om arrangementet på hjemmesiden til konferansen: skjebnefellesskap.no

Store utfordringer krever samarbeid!Verden står overfor store utfordringer. Pandemien har herjet i over to år, og Russlands invasjon av Ukraina er den mest alvorlige krigen vi har opplevd i Europa siden andre verdenskrig. Det ser ut som vi langt på vei har fått kontroll over pandemien, mens vi bare har sett starten på konsekvensene av krigen i Ukraina.

Allerede før disse hendelsene sto vi overfor store utfordringer. Hele samfunnet må omstilles i bærekraftig og klimanøytral retning. Vi må tilpasse våre lokalsamfunn til villere og våtere klima. Vi må sikre velferden gjennom ny jobbskaping i størrelsesorden 25 000 nye arbeidsplasser hvert eneste år. Og vi må ta i bruk digitaliseringens muligheter for å øke produktiviteten og sørge for langsiktig trygghet, sikkerhet og økonomisk bærekraft.

Endringene i våre omgivelser viser oss at vi også får utfordringer innen energiproduksjon og forsyningssikkerhet. Vi vil stå overfor en ny sikkerhetspolitisk situasjon og oppleve forstyrrelser i de globale markedene og leveransesituasjonen.

Ingen av disse utfordringene løses uten samarbeid, økt kunnskap, og finansiering. Finansnæringen spiller en nøkkelrolle sammen med andre aktører. Norge og norsk næringsliv kan ikke lykkes uten at finansnæringen lykkes. Næringslivet, myndigheter og finansnæringen er således gjensidig avhengig av hverandre.

Skal vi lykkes, må vi ta med oss den evnen vi hadde til å samarbeide på tvers av myndigheter, organisasjoner og næringsliv vi har vist i arbeidet med pandemien de siste to årene. Og dere - det haster.

Det er vårt skjebnefellesskap!

Vil du bidra i dette felleskapet? Da sees vi på Finansnæringens dag, på The Hub den 21 juni.

Her vil du blant annet få møte økonom, forfatter og næringslivspredikant Kjell A Nordström. Du møter selvsagt også vår øverste politisk ledelse, oljefondsjef Nicolai Tangen og mange andre spennende ledere fra akademia, politikk og nærings- og samfunnslivet. I år får du også anledning til aktivt å delta gjennom ulike arbeidsgrupper hvor vi setter fokus på konkrete tema som kan gjøre en forskjell i arbeidet med en bærekraftig omstilling, hva som bidrar til økt digital konkurransekraft, samt konkrete diskusjoner omkring hva som faktisk kan bidra til nye arbeidsplasser og et klimatilpasset lokalmiljø.

På skjebnefellesskap.no kan du lese mer om det innholdsrike programmet.

Finansnæringens dag 2022 arrangeres fysisk på The Hub med et begrenset antall plasser. Vi anbefaler derfor at du er tidlig ute med å sikre deg en billett til årets viktigste møteplass ved å melde deg på allerede i dag. 

 

Vel møtt!