Forventningsbarometeret

Gå til hovedinnhold

Forventningsbarometeret

Forbrukerne skalker lukene og forbereder seg på usikre tider

Aldri tidligere har vi målt lavere økonomisk fremtidstro i Forventningsbarometerets historie, som går tilbake til 1992. Høy generell prisstigning, antatt høye strømpriser gjennom vinteren og stigende renter har bidratt til økt usikkerhet og gjør at...

En kvinne som sitter ved et bord og teller pengene som hun har tatt ut fra en sparegris. Foto.
Illustrasjonsfoto: KasparGrindvalds/AdobeStock

Nordmenns økonomiske fremtidsforventninger har aldri vært så lave

Forventningsbarometeret for 3. kvartal viser at nordmenns forventninger til økonomisk utvikling faller til et rekordlavt nivå. Siden starten i 1992 har barometeret aldri tidligere målt en mer negativ holdning hos norske forbrukere.  – Norske husholdninger h...

Person som holder en kvittering i hånden og skriver noe i en notatblokk. Det ligger em stabel penger på bordet pluss en miniatyrhandlevogn.Foto.
Se kvartalsstatistikk og streaming av makrodebatt om Forventningsbarometeret. Illustrasjonsfoto: AdobeStock/Pcess609

Paradoksets økonomi - norske husholdningers forventninger stuper

Samtidig som Norge er i en høykonjunktur og arbeidsledigheten er på laveste nivå siden finanskrisen, stuper norske husholdningers forventninger til økonomisk utvikling fremover. Ikke siden 1992 har husholdningene rapportert lavere fremtidstro på egen økonom...

En mann som sitter fortvilet og ser på regningene sine og en nedadgående graf foran.Foto.
Foto: WordleyCalvoStock_AdobeStock

Fallende fremtidsoptimisme på starten av 2022

Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2022 viser et fall i den økonomiske fremtidstroen i norske husholdninger. Årets første måling viser at synet på landets økonomi trekker ned fremtidsutsiktene, samtidig er forventningene til norsk økonomi de neste 12...

Treklosser bygd oppå hverandre som danner et bilde med et surt og et blidt ansikte.Foto,
Foto: Parradee/AdobeStock

Strømpriser og rentehevinger demper nordmenns fremtidsutsikter

Forventningsbarometeret for 4. kvartal viser en avdempet optimisme. Målingen, som er gjennomført før fremleggelsen av Støre-regjeringens budsjett, viser fortsatt stor optimisme for landets økonomi neste år, men noe lavere forventning til egen økonomi.

En  person som holder tre kredittkort i hånden
Illustrasjonsfoto: FarknotArcitechs/AdobeStock

Rekordhøy fremtidstro til landets økonomi

Forventningsbarometeret for 3. kvartal viser fortsatt positiv utvikling, og er nå tilbake på samme nivå som før koronakrisen. Troen på landets økonomi neste år har aldri vært høyere. Samtidig er det tegn til at norske forbrukere er noe mer avventende til å...

Jente som holder en kaffekopp med smiletegning i kaffen. Foto.
Foto: Adrian_ilie825/AdobeStock

Optimismen tar seg kraftig opp

Norge er i ferd med å se slutten på pandemien og starten på en markert vekst i norsk økonomi. Det er vanskelig å tolke Forventningsbarometeret for 2. kvartal på annen måte. For første gang siden nedstengningen er det nå flere optimister enn pessimister, og...

Dame med munnbind og tommel opp. Illustrasjonsfoto.
Foto: Alphaspirit/AdobeStock

Lav fremtidstro positivt påvirket av vaksineoptimisme

Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2021 indikerer at norske forbrukere ser starten på slutten av pandemien. Lavere forbruk på særlig tjenester i pandemiperioden har gitt romsligere økonomi for flere. – Barometeret tyder nå på at de fleste husholdningene...

Bilde av en som vaksinerer en jordklod - illustrasjon
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Lavere forventninger

Justert for sesong- og trendvariasjoner synker husholdningenes økonomiske forventninger ytterligere noen hakk i Forventningsbarometeret for 3. kvartal. Bryter vi tallene ned på ulike delindikatorer (ujusterte), ser vi imidlertid tegn til at norske forbruker...

Illustrasjonsbilde: Folk på gaten

Kraftig forventningsfall, men mindre enn fryktet

Norsk økonomi opplever nå en av de dypeste nedgangsperiodene etter andre verdenskrig som følge av koronakrisen. Likevel var fallet i husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi større under finanskrisen. Forventningsindikatoren for 2. kvartal ...

Illustrasjonsfoto: Bekymret mann over en bunke med papirer

Positiv økonomisk fremtidstro preger nordmenn i starten av nytt tiår

Norske husholdninger har fortsatt tro på egen økonomi i starten på det nye året og det er nå et flertall som også er positive til landets økonomi fremover. Det viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2020. Flere enn ved forrige måling mener at tiden er...

Illustrasjonsbilde av folk i en fotgjengerovergang

Negativt omslag i folks økonomiske fremtidstro

Norske husholdninger har fortsatt god tiltro til økonomien fremover, men Forventningsbarometeret for 4. kvartal 2019 viser et bredt stemningsskifte i negativ retning i alle grupper av befolkningen. Samtidig viser tallene at folks spareønske aldri har vært...

Bilde av en bekymret mann

Overraskende sterk økning i folks økonomiske optimisme

På tross av internasjonal uro som handelskrig, uavklart Brexit, børs- og valutauro samt økt rentenivå i Norge, stiger fremtidsoptimismen markert ifølge Forventningsbarometeret for 3. kvartal. Økningen er bredt forankret, og hovedindikatoren ligger på et høyt nivå uavhengig av kjønn, alder, utdanning, bosted eller inntektsnivå.

Større tro på egen økonomi og renteuroen synes å avta

2.kvartalstallene for Forventningsbarometeret viser en stabil utvikling i hovedindikatoren som ligger på et høyt nivå målt mot gjennomsnittet de siste fem årene. Troen på egen økonomi er sterk og stiger dette kvartalet. – Styrken og bevegelsene i...

Illustrasjonsbilde av fire personer som holder en pil som peker oppover

Troen på egen økonomi er sterkere enn troen på landets økonomi

1.kvartalstallene for Forventningsbarometeret viser et fall i hovedindikatoren, men fortsatt sterk tro på egen økonomi. – Troen på egen økonomi er sterk og troen på landets økonomi stabiliseres på et litt lavere nivå enn ved forrige kvartal. Det kan...

Foto av mennesker som går over et fotgjengerfelt
Foto: Shutterstock

Økt usikkerhet i husholdningene

Etter flere år med sterk fremtidstro, faller Forventningsbarometeret nå for tredje kvartalet på rad. Hovedindikatoren er likevel fremdeles positiv. – Utviklingen kan tyde på at husholdningene har blitt mer usikre. Frykt for høyere rente og økt uro i...

Vei med årstall på. Foto.
Foto: Shutterstock

Dempet optimisme i husholdningene

Etter en sterk vekst i nordmenns fremtidsoptimisme, viser Forventningsbarometeret dette kvartalet et fall, selv om folk flest fortsatt har positiv fremtidstro. – En varslet renteoppgang og tiltagende uro i verdensøkonomien kan være noe av forklaringen til...

Illustrasjon av menneskemengde.tegning.

Bekrefter økonomisk fremtidstro

Forventningsbarometeret for 2. kvartal bekrefter en generell positiv økonomisk fremtidstro i det norske folk. – Hovedindikatoren har etablert seg over gjennomsnittsnivået. Men vi ser interessante bevegelser mellom aldersgrupper, utdanningsnivå og kvinner og...

Menneskemengde. Foto.

Optimismen bredt forankret over hele landet

Optimismen for norsk økonomi er stigende viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2018. Folk i Trøndelag og Nord-Norge er nå mer positive, og jevnt over ønsker flere nordmenn enn før å bruke penger på reise og større anskaffelser. 

Hoppende glade mennesker. Illustrasjonsfoto.

Bekrefter optimismen i husholdningene

Forventningsbarometeret for 4. kvartal bekrefter optimismen blant norske husholdninger. Enda viktigere er det at optimistene snart er i flertall i EU også. – Det er godt nytt for oss, fordi det er disse landene norsk økonomi er mest avhengig av, sier adm....

Mennesker med handleposer. Foto.

Hele Norge har fremtidstro

Forbrukere i alle deler av landet har fått tilbake troen på at Norge går mot lysere økonomiske tider. Det viser Forventningsbarometeret for 3. kvartal 2017.  – Barometeret med tall fra 1992 viser at vi nå ser lysere på fremtiden, men at vi samtidig er...

Bilde av mennesker som hopper

Sterk fremtidstro

Forventningsbarometeret stiger for femte kvartal på rad, viser resultatene for andre kvartal 2017. – I alle deler av befolkningen er optimistene nå i flertall, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Bilde av fem mennesker som hopper høyt med armene strukket over hodet
Foto: Shutterstock

Optimismen fortsetter å stige

Forventningsbarometeret stiger for fjerde kvartal på rad, viser resultatene for første kvartal 2017. Det er godt nytt for en økonomi som trenger vekst og omstilling. 

Fire unge som holder en pil som viser en stigende kurve

Optimistene i flertall

Forbrukertilliten i Norge fortsetter å stige. For første gang siden andre kvartal 2015 er optimistene i flertall i befolkningen. Dette viser Forventningsbarometeret for 4.kvartal. 

Bilder av hoppende mennesker

Sol, vaksine og økonomisk optimisme

Finanslunsj podkast: Norske forbrukere viser en kraftig forbedret tro på norsk økonomi fremover. Hvorfor er vi blitt så positive igjen akkurat nå? Gir det mening å måle slikt? Hvilken hendelse fra 1990 og frem til i dag er...

Om barometeret

Forventningsbarometeret er en undersøkelse som hvert kvartal måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen foretas av Kantar TNS og er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge og Kantar TNS. Den første målingen ble gjort i 1992 og de samme spørsmålene har blitt stilt hvert eneste kvartal siden den gang.

Bakgrunn og formål med undersøkelsen

Psykologi er viktig for å forutsi husholdningenes økonomiske atferd. Ideen bak Forventningsbarometeret er at framtidig etterspørsel er et resultat av folks tiltro til egen husholdnings og landets økonomiske utsikter.

Fakta om og spørsmålene som stilles

Metode: Telefonomnibus Utvalg: Landsrepresentativt utvalg på 1000 personer 15 år og eldre. Eventuelle utvalgsskjevheter mht. kjønn, alder, og geografi korrigeres med utvalgsvekt. Periode: Fire årlige kvartalsmålinger....