Derfor trenger vi jobbskapertallet

Familie, mor, far og barn, på brygge i Lofoten. Foto.

Foto: EVEREST / Adobe Stock

For å opprettholde velferdsnivået må Norge øke antallet arbeidsplasser med netto 25 000 hvert eneste år fram til 2050. Jobbskapertallet viser hvordan Norge ligger an i forhold til målsatt vekst.

Det anslått et behov for om lag 1 million nye jobber innen 2050 for å opprettholde velferdsnivået. Det betyr at vi må øke antallet arbeidsplasser med netto 25 000 hvert eneste år fremover. I praksis må det skapes mange flere fordi det også forsvinner titusenvis hvert eneste år.

Finans Norge vil bidra til å løfte viktigheten av å skape nye arbeidsplasser, særlig i privat sektor, for å opprettholde den velferdsstaten vi er blitt vant til. Det gode sikkerhetsnettet vi har i Norge og det gode livet de aller fleste norske borgere har, kommer ikke av seg selv. Det er summen av den verdiskapningen vi gjør gjennom å ha en jobb å gå til, som er grunnlaget for vår velstand.

Derfor har Finans Norge satt jobbskaping på agendaen. Hvert kvartal presenterer Finans Norge jobbskapertallet som viser hvordan Norge ligger an i målet om å skape 1 million nye jobber innen 2050. Jobbskapertallet skal være en temperaturmåling for jobbskapingen i Norge.