Hva er forhandlingsstatistikken for bank og forsikring?

Person som gjør kalkuleringer, kaklulator, pc og diagramer på bord. Foto.

Den offisielle nasjonale lønnsstatistikken for ansatte i finanstjenester blir vanligvis publisert av Statistisk Sentralbyrå i februar hvert år.  Populasjonen bak disse tall omfatter imidlertid alle ansatte i hele næringsområdet.(NACE 65-67) Den nasjonale statistikken avviker derfor fra de lønnsstatistikkene partene benytter i tarifforhandlinger og formidler til sine medlemmer. 

Finans Norge har avtale med SSB om å produsere lønnsstatistikk for tariffområdet bank og forsikring.  Denne statistikken omtales som forhandlingsstatistikken.  Fra og med 2001 inneholder denne statistikken kun opplysninger fra Finans Norges bank- og forsikringsmedlemsbedrifter. Vanligvis foreligger den noe senere enn SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Begge statistikkene har 1. september hvert år som målingstidspunkt, og tallgrunnlaget stammer fra samme datainnhenting. Fra 2015 kommer dataene fra A-ordningen.

I 2003 ble forhandlingsstatistikken for bank og forsikring slått sammen i en statistikk og definisjoner og tabeller endret. Omtale av endringene finner du ved å velge Forhandlingsstatistikken 1. sept 2003.

I 2016 forelå to årganger med innhenting fra A-ordningen, og 2016-tallene er derved ikke sammenlignbare med 2015-tallene som ble publisert i 2016. Det er imidlertid laget et nytt tallsett for 2015 i 2017, som er sammenlignbart med 2016-tallene. Disse ligger sammen med 2016-tallene.

I 2019 ble statistikken endret og leveres nå fra SSB som et samlet datasett i Excel, der man kan trekke ut de tradisjonelle tabellene ved pivotering. Definisjonen på de ulike tabellene er beholdt, men formatet på 2019-tabellene er litt annerledes enn de tidligere tabellene.SSB har også sluttet å levere detaljerte stillingsbetegnelser, og de er nå sortert i større grupper. Tabellene er imidlertid forsøkt gjort gjenkjennelige for brukerne og innholdet skal forøvrig være likt. Ønsker man usortert datasett, så ta kontakt!

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
  • Alexander A. Lange
  • Fagdirektør arbeidslivsøkonomi og pensjon
  • Frederick G Hjertø
  • Spesialrådgiver