Lønn

Lønnsstatistikken på disse sidene gjelder banker og forsikringsselskaper som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge.

Hva er forskjellen på de ulike            lønnsstatistikkene om finansnæringen?

Det finnes tre lønnspopulasjoner som partene i finansnæringen følger nøye med på. Den ene er TBUs årslønnsvekst, den andre er SSBs lønnsveksttall og den tredje er forhandlingsstatistikken. Her forklarer vi deg hvordan disse tre skiller seg fra hverandre.

Statistisk sentralbyrås lønnstatistikk

SSB publiserer en annen statistikk som gjelder for alle bedrifter innen finanstjenester, også de som ikke er medlem av Finans Norge.

Se SSBs statistikk

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.