Hvor går veien videre?

Grafikk av jordkloden. Grafikk.

Kompetansesjekken 2022 viser med tydelighet at det må satses på å øke antall studieplasser, slik at vi sikrer den kompetansen næringen trenger i bærekraft og teknologi.

Finansnæringen har et stort, udekket kompetansegap. Næringen står helt i frontlinjen av digitaliseringen av forretning og arbeidsliv, og jobber derfor kontinuerlig for å utvikle og omstille egne ansatte til den nye hverdagen. I tillegg er næringen en kunnskapsnæring hvor kompetanse er en av de viktigste innsatsfaktorene. Finansnæringen spiller også en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Et vellykket kompetanseskift er derfor en viktig strategisk oppgave for finansnæringen og for Norge. 

Arbeidsgiverne i finans dekker behovet for kompetanse på ulike måter – utvikler nåværende ansatte, bruker konsulenter/frilansere, setter oppgaver ut til andre (outsourcing) eller rekrutterer nye ansatte. Mange arbeidsgivere opplever utfordringer med å rekruttere spesialister innen for eksempel klimarisiko, IT-sikkerhet, og antihvitvask/AML. Å lykkes med intern kompetanseutvikling vil derfor bli avgjørende fremover. Eksisterende kompetansetilbud må synliggjøres og tilgjengeliggjøres, og tilbudene må være fleksible, tilpassede og digitale i tråd med hva næringen etterspør.

Kompetansegapet gjelder ikke bare finansnæringen, men treffer også alle deler av næringslivet og offentlig sektor. Her etterspørres det stadig mer kompetanse knyttet til digitalisering og automatisering. En rekke utredninger og undersøkelser peker på at det utdannes for få med teknologi- og IT-kompetanse her til lands, særlig med høyere grad. Finans Norge mener at antallet studieplasser i teknologifag må økes, og digital kompetanse og forståelse må inn i alle fag. Kapasiteten i IKT-utdanningene må økes for å møte behovene i finansnæringen, men det er ikke vilkårlig hvor og på hvilke programmer antall studieplasser økes. Det er avgjørende at innholdet i studiene også treffer arbeidslivets behov

Finans Norge har tidligere laget en kompetansepolitisk posisjon for høyere utdanning og livslang læring (PDF). Den identifiserer noen av de viktigste problemstillingene som myndighetene, akademia og øvrige beslutningstakere må ta stilling til for å kunne sikre finansnæringen den rette kompetansen, og for å lykkes med det grønne skiftet og digitaliseringen. 

Fremtidens finansnæring krever den rette kompetansen. For å oppnå dette, trenger vi et kontinuerlig samarbeid mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.