Renten påvirkes av konkurransen mellom bankene

For bankene handler det alltid om å gjøre seg opp en mening om hvordan rentemarkedene kommer til å se ut fremover. Et viktig ansvar for bankene er å sørge for en prising av utlån som gjør at vi har et velfungerende bankmarked også fremover. Bankene må sikre at man har en inntjening som bygger en solid bank for fremtiden. Samtidig opererer bankene i et marked der det er hard konkurranse om kundene. 

Det er i underkant av 130 banker i Norge som alle på individuelt grunnlag fastsetter prisen på utlån basert på sine innlånskostnader og hvilket overskudd den må ha for å dekke sine kostnader. Som forbruker er din oppgave å sørge for at den konkurransen blir så hard som mulig ved jevnlig å sjekke om dine innskudds- og lånerenter er konkurransedyktige med hva du kan få i en annen bank.