Renten fastsettes av hver enkelt bank

Finans Norge er ikke involvert i bankenes beslutninger om fastsettelse av renten. Renten blir fastsatt av hver enkelt bank i et marked preget av sterk konkurranse. Det er også forbudt for banker å gi signaler offentlig om hva de ønsker å gjøre eller ikke gjøre med rentefastsettingen fordi det kan påvirke de andre bankenes beslutninger og således svekke konkurransen. De faktiske rentejusteringer vil derfor alltid komme som en nyhet og vil være basert på en rekke hensyn, ikke bare styringsrenten.