Bankene må tenke langsiktig

Bankenes inntjening er forskjellen mellom hva banken låner inn penger til og hva den låner ut penger til. Det siste styrer banken helt selv. Men bankene kan ikke endre renten hver dag eller hver uke på eksisterende lån. Bankene er nemlig pålagt en varslingsfrist fra man beslutter å endre rentene, til rentene faktisk endres. Det krever at bankene må tenke langsiktig.

Det er ingen varslingsfrist for å sette renten ned på utlån eller opp på innskudd, det går i kundens favør. Varslingsfristen for å øke utlånsrenten er 6 uker. Varslingsfristen for å redusere innskuddsrenten er 8 uker. I bedriftsmarkedet er det litt andre regler.

Utlånsrentene må settes som en funksjon av innlånsrentene. Og det er normalt en ligning med svært mange ukjente.