Undervisningsmateriell og -ressurser på Skolemeny.no

Skermdump fra nettsiden skolemeny.no

Skolemeny.no er et nettverk bestående av aktører som tilbyr materiell og undervisningsressurser som skolen kan benytte seg av i opplæringen i temaet "personlig økonomi". Skolene kan bruke materiellet gratis. Aktørene kan også bistå i opplæringen uten kostnader for skolene. Kontakt og avtaler mellom skole og aktør skjer direkte mellom partene. Mer informasjon på Skolemeny.no.