Prosjektoppgave for ungdomsskolen

Denne oppgaven egner seg som prosjektoppgave i ungdomsskolen, og gjerne i matematikk. I oppgaven skal elevene løse noen økonomiske utfordringer for en tenkt person, Kalle: Hvordan kan han styre hverdagsøkonomien samtidig som han setter av penger til sparing?

Oppgaven omfatter flere aktuelle tema: styring av daglig økonomi, bruk av kredittkort, sparing og forsikring.

Passer godt i mattetimene

Opprinnelig ble oppgaven laget til NM for ungdomsskolen, en nasjonal konkurranse om beste pengeråd i regi av Finans Norge og Ungt Entreprenørskap (UE). Konkurransen ga mange gode bidrag som viste stort engasjement blant elevene. Lærerne rapporterte også at elevene opplevde det som meningsfullt å lære mer om økonomi. Flere av klassene jobbet med oppgaven i mattetimene, og konkurransen synliggjorde på en god måte hvordan økonomi kan brukes for å gjøre mattematikkundervisningen engasjerende og mer relevant for de unge.

Finans Norges prosjektoppgave for ungdomsskolen.pdf