Opplæring for unge voksne som skal bli bank- og forsikringskunder

Her finner du et hefte som beskriver de grunnleggende tingene unge voksne bør kjenne til når de blir myndig og skal begynne å styre egen økonomi og få oversikt over bank- og forsikringstjenester. Heftet er utarbeidet av Finans Norge og Forbrukertilsynet.