Refinansiering

Refinansiering er et samlebegrep for endringer på lån du allerede har. Dette kan være å flytte lån fra en bank til en annen for å få bedre betingelser, eller å øke boliglånet fordi du ønsker å tilgjengeliggjøre ledig låneverdi fra bolig. Refinansiering kan også være å samle flere mindre lån til et nytt lån.

Målet med refinansieringen er at det nye lånet har bedre betingelser enn den opprinnelige gjeldsposten. Det kan for eksempel være i form av et lavere effektivt rentenivå eller at man forlenger lånets nedbetalingstid.

Fordelen er at du kun forholder deg til en kreditor. Dermed får du bedre kontroll, og du kan spare penger på avdrag og gebyrer. Med refinansiering har du også mulighet til å få lavere rente. Med et lavere effektivt rentenivå vil en større andel av terminbeløpet kunne disponeres til avdrag på gjelden, og det vil igjen fremskynde innfrielse av lånet.

Har du kredittkort som du ikke klarer å betale ned, bør du kontakte banken for å høre om refinansiering kan være aktuelt for deg.