Låneforsikring for lån som ikke har pant i eiendom

Dersom du stadig bekymrer deg for egen gjeld og hvordan du skal klare å betjene den ved sykdom eller arbeidsledighet, så kan en låneforsikring være en trygghet i hverdagen.

Det er vanskelig å forutsi fremtiden, og man vil ikke alltid kunne planlegge en nedgang i privatøkonomien. For å sikre nattesøvnen kan man derfor tegne en forsikring som sikrer gjelden din ved alvorlig sykdom eller arbeidsledighet.

Noen banker tilbyr mulighet for å forsikre lånet ditt i tilfelle arbeidsledighet, sykdom, ulykke eller dødsfall. Da vil du kunne slippe terminbeløp i inntil et år.

Bankene stiller noen krav til låntakerne før de evt. kan tegne en låneforsikring, blant annet må man være mellom 18 og 65 år, bosatt i Norge og medlem av folketrygden, være arbeidstaker, midlertidig ansatt eller selvstendig næringsdrivende.