Frivillig gjeldsordning

En frivillig gjeldsordning betyr at et forslag til gjeldsordning blir godtatt av alle de berørte kreditorene.

Det kan gå ut på utsettelse med betaling av hele eller deler av gjelden, at gjelden skal falle bort helt eller delvis, enten med en gang eller etter utløpet av gjeldsordningsperioden.

Forslag til avtale
Skyldneren vil med hjelp fra namsfogden lage et forslag til avtale mellom skyldneren og kreditorene om en frivillig gjeldsordning. Denne avtalen sendes så til kreditorene som får en frist på tre uker til å ta stilling til avtalen. Dersom kreditorene ikke har latt høre fra seg innen fristens utløp, anses de for å ha godtatt avtalen, og da har en gjeldsordning kommet i stand.

Innsigelser må begrunnes
Dersom noen av kreditorene har innsigelser mot forslaget til avtale, må dette begrunnes skriftlig og sendes til namsfogden innen utløpet av tre-ukersfristen.

Den som søker om frivillig gjeldsordning kan endre på forslaget slik at det blir i tråd med kreditorenes ønsker, og da må man forhandle med bistand fra namsfogden i forsøk på å komme frem til en avtale som alle parter kan leve med.