Forlenge nedbetalingsperioden

Hvis du forlenger nedbetalingstiden på lånet, blir det mindre månedlige kostnader.

Men vær klar over at myndighetene stiller noen krav til nedbetaling av gjeld: Har du samlede lån på over 60% av boligens verdi, må du ifølge reglene betale 2,5 % av innvilget lån pr år, eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid.

Når du tar opp lån, vil banken ofte være fleksibel med hvor lang nedbetalingstid (løpetid) du kan få. Lang nedbetalingstid gir lavere månedlige betalingsbeløp, men den totale rentekostnaden blir høyere, og lånet blir derfor dyrere totalt sett enn om man velger en kortere løpetid.