Endre fra serie- til annuitetslån

Her forklarer vi forskjellen mellom serie- og annuitetslån. Kanskje det kan være aktuelt å endre fra det ene til det andre?

Ved et annuitetslån betaler du et konstant terminbeløp gjennom hele nedbetalingstiden.Avdragsdelen er lav i begynnelsen og vokser for hver betalingstermin gjennom hele perioden, forutsatt at ikke renten endrer seg i lånets løpetid. Det er lettere å betale et annuitetslån i starten av lånets periode.

Serielån er et lån med variabelt terminbeløp, der avdragsdelen er konstant, mens rentedelen synker i takt med at restgjelden reduseres. Med et serielån betaler du ned lånet med høyere terminbeløp i starten, og du vil få romsligere økonomi etter hvert som lånet betales ned.