Bytte fra flytende til fastrente på lån

Her forklarer vi forskjellen mellom flytende og fast rente. Kanskje det kan være aktuelt for deg å gå fra flytende til fast rente?

Flytende rente betyr at renten følger rentenivået i markedet. Renten vil endre seg i lånets løpetid, og dermed vil også terminbeløpene du betaler endre seg.

Fast rente betyr at renten på lånet holdes uendret i en avtalt periode, i tre fem, syv eller 10 år. Hvor mange år som er aktuelt kan variere mellom bankene. Dermed kan du sikre deg mot rentesvingninger i den avtalte perioden, og du vet nøyaktig hva du skal betale på lånet hver måned.

Gir forutsigbarhet
Dersom økonomien din er så stram at du får problemer med renteoppgang, kan du vurdere fastrentelån. Det betyr at du blir enig med banken om å binde renten for en avtalt periode. Da skaffer du deg forutsigbarhet i låneutgiftene. Vær oppmerksom på at det også betyr at du går glipp av en eventuell rentenedgang.

Du må selv vurdere om du vil ta en slik risiko, for du får ikke både i «pose og sekk». Et fastrentelån er også mindre fleksibelt. Det betyr at dersom du vil nedbetale ekstra på lånet eller bryte avtalen, må du betale en overkurs hvis renten har sunket. Motsatt vil du nyte godt av en underkurs hvis renten har steget.

En forsikring mot høyere rente
Å binde renten vil ikke løse et betalingsproblem, men det kan benyttes for å unngå et fremtidig økonomisk problem. Dette er en forsikring mot høyere rente, og du får derfor en høyere rentesats på lånet enn ved såkalt flytende rente. Noen velger å binde renten på deler av boliglånet. Banken informerer om fordeler og ulemper med å binde renten på lånet.

Vær klar over at myndighetene stiller krav om at du må kunne håndtere en økning på fem prosentpoeng etter at rentebindingsperioden er utløpt.