Betalingsutsettelse eller rentefritak

Hvis du ikke betaler hverken løpende renter eller avdrag, øker både lånet og de samlede rentene.

Totale innbetalinger på lånet blir derfor høyere totalt sett under lånets løpetid. Dette er en nødløsning. Bankene praktiserer denne løsningen veldig strengt, og her er ulik praksis mellom bankene.