Avdragsfrihet eller utsettelse

Dette er et virkemiddel som gjelder for en begrenset periode, og banken vil stille krav før du evt. får innvilget avdragsfrihet.

Ved avdragsutsettelse betaler du bare renter og omkostninger. Det gjør at ordningen er dyr, fordi lånet i seg selv ikke nedbetales, og dermed "vokser" det totale rentebeløpet.

Dersom inntekten reduseres for en periode, så kan avdragsfrihet være en midlertidig løsning. Har man boliglån, kan man søke banken om avdragsfrihet også utover en belåning på 60 %.

Det kan også være mulig å søke om avdragsfrihet for billån eller forbrukslån.