Tips for å håndtere inkassokrav - privat og bedrift

Privat  

  1. Forsøk å få en oversikt over egen økonomi, blant annet månedlige inntekter og største utgifter.
  2. Forsøk å vurdere hvilke betalinger som er viktigst, og hvilke som haster mest. Dette gjør deg bedre forberedt i dialogen med inkassoselskapet.
  3. Logg deg inn på www.inkassoregisteret.com for å se om du har flere inkassokrav. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
  4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.

Bedrift

  1. Forsøk å få en oversikt over selskapets nåværende og fremtidige inntekter.
  2. Forsøk å få en oversikt over selskapets største og minst nødvendige utgifter. 
  3. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
  4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.