Om arbeidet med svindel

Det er et økende omfang av svindel mot bankene og bankenes kunder. Svindelbeløpene er store. Svindelen muliggjøres fordi kundenes BankID misbrukes. Kundene har enten gitt fra seg BankID-hemmeligheter frivillig, eller blitt fralurt/frastjålet disse hemmelighetene.

BankID er den mest utbredte eIDen i Norge. I 2022 var det 4,4 unike brukere av BankID. BankID er samtidig også en e-signatur. Den som får tak i noen annens BankID kan dermed gjøre stor skade, blant annet i banksammenheng: penger kan overføres fra BankID-innehavers konto, og det kan tas opp lån i BankID-innehavers navn. I tillegg kan BankID brukes til å gå inn i offentlige portaler, handle på nett og overføre eiendom.

Stor påkjenning å bli utsatt for svindel

Ny finansavtalelov trådte i kraft 1. januar 2023, og innebærer at banken må ta et større økonomisk ansvar for svindel i bank. Selv om en bankkunde som er utsatt for svindel i mange tilfeller dermed i de fleste tilfellene unngår svært store økonomiske tap, er det en stor påkjenning å utsettes for et slikt angrep. I tillegg til at det økonomiske ansvaret kan være usikkert i det enkelte tilfellet, opplever mange det som ydmykende, invaderende og utmattende å bli utsatt for svindel.

Mens det tidligere først og fremst var digitalt usikre kunder som var utsatt for svindel, ser vi imidlertid nå at svindelen er blitt så sofistikert at det er vanskelig også for personer med høy digital kompetanse å forstå at de blir fralurt detaljer.

Krever kontinuerlig arbeid mot svindel

Fordi trusselbildet stadig utvikles, er det nødvendig med en kontinuerlig vurdering av nye svindelmetoder, og stadige diskusjoner om hvilke tiltak som kan iverksettes for å avverge, avdekke og følge opp svindel.

Finansnæringens antisvindelarbeid foregår både ute i hver enkelt medlemsbedrift, gjennom Nordic Financial CERT, og gjennom felles antisvindel-prosjekter i regi av Finans Norge. Ett av prosjektene har resultert i rapporten "Trygge forbrukere" som kom i april 2023, der en rekke tiltak skal gjennomføres. Noen i regi av bankene, noen av BankID/BankAxept og noen av Finans Norge. Når tiltakene er klare vil de bli presentert på våre nettsider.