Nibor

Gå til hovedinnhold

Nibor

Nibor - Norwegian Interbank Offered Rate – administreres av Norske Finansielle Referanser AS. Selskapet er et heleid datterselskap av Finans Norge. Nibor beregnes og publiseres av Global Rate Set Systems (GRSS).

Renter opp eller ned. Illustrasjonsfoto.