Nibor

Gå til hovedinnhold

Nibor

Nibor - Norwegian Interbank Offered Rate – administreres av Norske Finansielle Referanser AS. Selskapet er et heleid datterselskap av Finans Norge. Nibor beregnes og publiseres av Global Rate Set Systems (GRSS).

Renter opp eller ned. Illustrasjonsfoto.

Nibor er en samlebetegnelse på pengemarkedsrenter med ulike løpetider. Rentene skal gjenspeile hva en bank krever for et usikret utlån i norske kroner til en annen bank. Norske Finansielle Referanser AS overtok 1. januar 2017 Finans Norges ansvar for Nibor. Nibor beregnes og publiseres av Oslo Børs.

NoRe lanserer ny nettside

Med virkning fra 17. oktober 2022 lanserer Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) en ny nettside og endrer e-postadressen. Den nye nettsiden tilbyr samme innhold som den gamle, men informasjonen er organisert på en ny måte. Videre vil tilgang til Nibor-dataene kreve registrering.