Retningslinjer og rutiner

  • Banken skal ha retningslinjer for kundebehandling og nødvendig kompetanse for å betjene kundegruppen.
  • Banken skal ha rutiner og organisering som sikrer at Bransjenorm finansiell inkludering følges.