Ansvar for informasjon og rådgivning

  • Banken skal tilby rådgivning til kunder som er i en overgangsfase fra digitale til analoge tjenester eller som ikke behersker de digitale løsningene.
  • Banken skal sørge for lett tilgjengelig informasjon som er tilrettelagt og relevant for kundegruppen.
  • Banken skal ha lett tilgjengelig informasjon for pårørende, der det er relevant.