Dette betyr finansiell inkludering for deg som forbruker

Over 600 000 nordmenn er i dag ikke digitale, enten fordi de ikke har digitale ferdigheter, fordi de har ulike handicap eller fordi de ikke kan språket godt nok. For bankene og forsikringsselskapene betyr det at disse må hjelpes på andre måter.

Nettbank, mobilbank og Vipps har gjort bankhverdagen enklere for de aller fleste av oss. BankID har gjort det enkle tryggere. Men mange eldre eller mennesker med handicap, og alle som har slektninger som sliter, vet imidlertid at det er ikke bare-bare å håndtere denne digitale hverdagen. 

Den gode nyheten fra bankene er: du trenger ikke være digital, bruke nettbank, mobilbank, Vipps, eller ha BankID for å være kunde i banken.

Dette har resultert i en bransjenorm som alle bankene har sluttet seg til, som klart og tydelig sier at banken skal ha de viktigste tjenestene analogt tilgjengelig for kundene. Dette kan skje f.eks. ved å ha filialer, brevgiro eller telefontjenester som kundene kan benytte.

Dersom du ønsker det kan du til og med velge å la noen andre representere deg digitalt, f.eks. til å betale regninger fra nettbanken. Da må du opprette en disposisjonsfullmakt for noen som kan hjelpe. Den som får fullmakt, bruker da sin egen BankID til å betale regningene for deg.

Disposisjonsfullmakten fungerer helt til du eventuelt ikke lenger kan disponere over dine egne midler selv, på grunn av demens eller av andre årsaker. Hvis det er alder som gjør at du ikke klarer å være digitalt så er det lurt å tenke lenger fremover. For når du kommer langt inn i alderdommen er det nemlig mange andre ting du også trenger hjelp til. Det er derfor lurt å opprette en fremtidsfullmakt som slår inn når dette eventuelt skjer.

Begge typer fullmakt kan opprettes analogt i banken, med fysisk legitimasjon. Noen steder kan de også opprettes digitalt med digital legitimasjon (BankID) dersom du er fremsynt og gjør det mens du greier det.

Uansett; ta kontakt med banken og snakk om dette. Og ta kontakt med forsikringsselskapet ditt, så finner de også andre måter å hjelpe deg på.