Hva betyr dette for pensjonsleverandørene?

Her er informasjon om aktiviteter som måtte gjennomføres i forbindelse med innføringen av løsningen i 2021, samt informasjon om fremdrift.

Implementering av den nye delingsløsningen fra Skatteetaten og NAV er ventet å gi bedre datakvalitet og mindre behov for oppfølging av kunder enn ved bruk av dagens rapporteringsløsninger direkte fra opplysningspliktig til pensjonsleverandør.

Prosjektet som etablerer den nye delingsløsningen, er et samarbeid mellom Skatteetaten, NAV og Finans Norge v/BITS. Seks pensjonsselskap er involvert i prosjektet (Storebrand, Gjensidige, KLP, Nordea, SpareBank1 og DNB). I 2020 startet prosjektet «realiseringsfasen», og nødvendige lovendringer og bevilgning av midler til prosjektet ble vedtatt over statsbudsjettet for 2021. Fra og med januar 2021 har prosjektet startet pilot, som i første omgang er planlagt ut mai 2021.

Videre fremdrift etter pilotfasen avhenger av hvordan det går i pilotperioden. Beslutning på veien videre tas i midten av juni. Det vil komme mer informasjon i ettertid av dette.  Foreløpig plan er at pensjonsleverandører som ønsker å koble seg på løsningen kan begynne med registrering fra og med 1. juni, og fra 15. august 2021 gis det tilgang til testmiljø. Under finnes en liste over hvilke steg pensjonsleverandørene kan starte med på disse to datoene

Hva kan eller bør pensjonsleverandørene begynne med allerede nå?

Foreløpig plan er at pensjonsleverandører som ønsker å koble seg på løsningen kan begynne med registrering fra og med 1. juni, og fra 15. august 2021 gis det tilgang til testmiljø.

1. juni 2021: Åpner for registrering, inkl. følgende aktiviteter:

Pensjonsleverandører som benytter tredjepartsleverandør:

15. august 2021: Åpner for tilgang til testmiljø, inkl. følgende aktiviteter:

Mer informasjon

Skatteetaten, NAV, Finans Norge og pensjonsbransjen gjennomførte i oktober 2020 et åpent informasjonsmøte for alle eksterne interessenter, samt i april 2021. Presentasjonene fra disse møtene finner du i høyre marg på prosjektets nettsider hos Bits.

Har du likevel spørsmål du ønsker svar på, kan du kontakte Bits som koordinerer initiativet på vegne av pensjonsbransjen på .

Kort oppsummert

  • Start med å lese informasjonen som er tilgjengelig på Bits sine GitHub-sider
  • Sørg for å holde dine kunder riktig informert
  • Ta kontakt med Bits på  dersom du har spørsmål