Statistikk egen pensjonskonto

Gå til hovedinnhold

Statistikk egen pensjonskonto

Det er over 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon som har en egen pensjonskonto. Det viser statistikk fra Pensjonskontoregisteret.

Egen pensjonskonto ble innført i 2021. På egen pensjonskonto samles både nåværende og tidligere pensjonsopptjening automatisk, med mindre arbeidstaker selv reserverer seg mot dette. 

De fleste pensjonskontoer forvaltes hos bedriftens leverandør. Dette er ansatte i privat sektor med innskuddspensjon som ikke har foretatt seg noe. 

De største aktørene er DNB og Storebrand som til sammen forvalter over halvparten av alle pensjonskontoer.

1 554 660

Antall pensjonskontoer pr. 30.11.2021

55 000 har valgt selvvalgt leverandør

Siden innføringen av egen pensjonskonto har i underkant fire prosent av arbeidstakerne flyttet sin egen pensjonskonto til en selvvalgt leverandør. Dette innebærer at de har flyttet sin pensjonskonto til en annen leverandør enn den arbeidsgiver har valgt, eller at de har valgt arbeidsgivers leverandør som selvvalgt leverandør. De tre leverandørene med flest selvvalgt avtaler er Sparebank 1, Nordnet og Kron.

55 292

Antall pensjonskontoer med selvvalgt leverandør pr.30.11.2021

Pensjonsleverandør

Bedriftens leverandør: Arbeidstaker blir værende i bedriftens ordning.

Selvvalgt leverandør: Arbeidstaker velger å flytte sin pensjonskonto til en annen leverandør. Arbeidstaker kan også velge bedriftens leverandør som selvvalgt for å få et bredere fondsvalg sammenlignet med det bedriften har i sitt tilbud. 

Flere menn velger selvvalgt leverandør

2,5% av kvinner med egen pensjonskonto har valgt selvvalgt leverandør. Tilsvarende har 4,1% av menn med pensjonskonto valgt selvvalgt leverandør.

Egen pensjonskonto er fortsatt et nytt produkt, og muligheten til å velge selvvalgt leverandør ble mulig fra 1. februar 2021. Flere av de som velger selvvalgt leverandør velger dette grunnet innkjøpsfellesskap via arbeidstakerforeninger eller at de får flere investeringsmuligheter sammenlignet med arbeidsgivers standardvalg. 

346 milliarder kroner

Midler samlet på egen pensjonskonto pr.30.11.2021

346 milliarder kroner på egen pensjonskonto

Ved utgangen av november 2021 er det 346 milliarder kroner på arbeidstakernes egne pensjonskontoer. Av dette er 14,8 milliarder plassert hos en selvvalgt leverandør. Resterende har sine pensjonskontoer plassert hos bedriftens leverandør.

Pensjonskapitalbevis flyttes inn på egen pensjonskonto

Den totale pensjonskontoen er delt inn i en aktiv og en passiv del. Den aktive delen er det arbeidsgiver sparer til den ansatte, og det passive er det som er spart fra tidligere arbeidsforhold. 

Av de 331 milliardene på arbeidstakernes pensjonskontoer er 76 milliarder passiv kapital. Dvs. pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold som automatisk har blitt flyttet inn på arbeidstakers pensjonskonto dersom de ikke har reservert seg. 

Ved jobbskifte til en annen arbeidsgiver i privat sektor som har innskuddspensjon, blir det opprettet en ny pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør eller hos den leverandøren som den ansatte selv har valgt. Den tidligere oppsparte pensjonen samles automatisk på den nye pensjonskontoen med mindre den ansatte reserverer seg mot dette.

Aktive og passive midler

Aktive midler: Nåværende pensjonsopptjening som settes inn av arbeidsgiver.

Passive midler: Tidligere pensjonsopptjening som er overført til egen pensjonskonto. Dette er i hovedsak pensjonskapitalbevis, men kan også være IPS etter gamle regler og IPA. 

Størst pensjonskonto blant menn med selvvalgt leverandør

Menn mellom 50-59 år som har selvvalgt leverandør har størst pensjonskonto, i gjennomsnitt rundt 450 000 kroner. Dette er inkluderer aktiv og passiv kapital. Menn med bedriftens leverandør i samme aldersgruppe har i gjennomsnitt 390 000 på sin pensjonskonto. Blant kvinner er det også aldersgruppen 50-59 med selvvalgt leverandør som har størst pensjonskonto, i gjennomsnitt rundt 300 000 kroner. Kvinner med bedriftens leverandør i samme aldersgruppe har i gjennomsnitt 290 000 på sin pensjonskonto.

Totalt for alle aldersgrupper er pensjonskontoene til kvinner og menn med selvvalgt leverandør henholdsvis 19% og 17% høyere sammenlignet med de med bedriftens leverandør. 

Om statistikken

Kilden til statistikken er Pensjonskontoregisteret. Leverandører av egen pensjonskonto har sluttet seg til pensjonskontoregisteret og leverer data om

  • egen pensjonskonto
  • pensjonskapitalbevis
  • IPS etter gamle regler
  • IPA