Styret i Norsk Naturskadepool

Styremedlem

Selskap

Personlig varamedlem

Selskap

Marianne Sundvall, leder

Fremtind Forsikring AS

Roger Strand

Fremtind Forsikring AS

Glenn Olsen, nestleder

If Skadeforsikring nuf

Svein Arne Aas

If Skadeforsikring nuf

Jostein Damminger

Tryg Forsikring

Trond Valdersnes

Tryg Forsikring

Øyvind Skallerud

Gjensidige Forsikring ASA

Truls Erik Aasen

Gjensidige Forsikring ASA

Odd Arne Hoel

KLP Skadeforsikring AS

Øivind Huse

Storebrand Forsikring AS

Hans Olav Høiby

Eika Gruppen AS

Tor Olav Langeland

Frende Forsikring

Fredrik Øyan

Protector Forsikring ASA

Merete Bernau

Landkreditt

Andreas Peterson Warren

Finans Norge

Kari Mørk

Finans Norge

Styresekretær

Folkvord, Synnøve Bjerved