Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Synnøve Bjerved Folkvord

Skadesjef for Norsk Naturskadepool og Panthavergarantipoolen