Juridisk hovedutvalg (JHU)

Audun Moen, leder DNB
Karianne W. Saue SpareBank 1 Gruppen
Hanne Cecilie Røed If Skadeforsikring
Gunnar Heiberg Storebrand
Bernard Zysman Gjensidige Forsikring
Kjell R. Hannevik Eika Gruppen
Helge Lundestad Handelsbanken
Anne Østberg Vikøren Tryg Forsikring 
Erik O. Husø Fana Sparebank
Thomas Stølen Danske Bank
Lars Espevik Nordea
Morten Karlsen Santander Consumer Bank
Lene Elisabeth Bjerkan KLP
Hovedsekretær

 

Mandat for Juridisk hovedutvalg (JHU)