Fagutvalg Verdipapirmarked (FUV)

Lars Olav Laurendz, leder Sparebanken Sør
Christoffer Bergene Danske Bank
Gro Opsanger Rebbestad Storebrand
Hanne L. Pedersen  DNB
Jan Bjørnsen Handelsbanken
Kristian Filip Kjærheim Nordea Bank Abp.
Kjersti Espeset Lie SpareBank 1 SR-Bank
Bernt  Zakariassen (observatør) Verdipapirfondenes forening
Utvalgsansvarlig

Arnø, Knut Georg