Fagutvalg Verdipapirmarked (FUV)

Jan Bjørnsen, leder Handelsbanken
Per Taalesen Storebrand
Hanne L. Pedersen  DNB
Helene Monrad Bale Danske Bank
Lars Olav Laurendz Sparebanken Sør
Filip Kjærheim Nordea Bank Abp.
Bernt  Zakariassen Verdipapirfondenes forening
Hovedsekretær

Arnø, Knut Georg