Digital leveattest - personvernerklæring

Innledning

Ved å ta i bruk Digital Leveattest samtykker du til behandling av personopplysninger, som beskrevet i denne personvernerklæringen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, og be om at personopplysningene sine slettes. Det gjør du ved å henvende deg til 

Personopplysningene dine blir behandlet av flere, selvstendig behandlingsansvarlige, for å ivareta ulike behandlingsformål:

 1. Ditt pensjonsselskap behandler personopplysningene for å få bekreftet at du er i live, og at du derfor har rett til videre pensjonsutbetalinger.
 2. Finans Norge Forsikringsdrift behandler personopplysningene i et sentralt register (Leveattestregisteret), hvor formålet er å sikre at alle pensjonsselskapene som betaler ut pensjon til deg skal få tilgang til oppdatert informasjon om at du er i live.
 3. BankID leverer deler av tjenesten til pensjonsselskapene, og behandler personopplysningene for å kunne beregne prisen for disse tjenestene. Deres personvernerklæring er tilgjengelig her: https://www.bankid.no/privat/personvern-og-regler/
 4. Iproov leverer deler av tjenesten, og behandler personopplysningene for å kvalitetssikre og optimalisere denne, blant annet gjennom maskinlæring. Deres personvernerklæring er tilgjengelig her: https://www.iproov.com/privacy-policy

1 Innhenting av Digital Leveattest

Behandlingsansvarlig og databehandlere

Det er det pensjonsselskapet som har sendt deg anmodning om leveattest (heretter kalt Selskapet) som er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger ved innhenting av leveattester Selskapet skal påvise at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning (herunder EUs personvernforordning, heretter kalt GDPR).

Selskapet har inngått avtale med Finans Norge Forsikringsdrift (FNF), som tilbyr Digital Leveattest for dette formålet. FNF er Selskapets databehandler, og behandler personopplysningene for dette formålet i samsvar med Selskapets instrukser og en skriftlig avtale som regulerer behandlingen. Det samme gjelder for andre databehandlere som leverer deler av løsningen, herunder:

 1. BankIDBankAxept (NO)
 2. Iproov Ltd (UK)
 3. Innovalor Software BN (Nederland)

Rettslig grunnlag for behandlingen

Behandlingen skjer bare dersom du avgir et frivillig, informert og uttrykkelig samtykke. Du gir samtykke ved å bekrefte at du har lest denne personvernerklæringen og at du samtykker til at Selskapet kan behandle dine opplysninger som beskrevet her.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket, ved å henvende deg til . Selskapet vil da slette de personopplysningene de behandler ved bruk av Digital Leveattest. 

Kategorier av personopplysninger

Når du benytter Digital Leveattest, vil følgende opplysninger om deg bli behandlet:

 1. Fullt navn
 2. Kjønn
 3. Fødsels- eller D-nummer 
 4. Nasjonalitet
 5. Biometriske data (bilder) av bruker:
 •  Ansiktsbilde som leses fra chip i legitimasjonsdokumentet 
 •  Ansiktsbilde som leses av “bildesiden” i legitimasjonen
 •  Ansiktsbilde som du tar med smarttelefonen

Fra legitimasjonsdokumentet som du benytter hentes i tillegg opplysninger om

 • Dokumenttype – pass eller nasjonalt ID-kort 
 • Utløpsdato/gyldighetstid for pass/ID-kort
 • Utstederland 
 • Dokumentnummer 

Overføring til land utenfor EU/EØS

Selskapet benytter en databehandler i Storbritannia (iProov). EU-kommisjonen har besluttet at personopplysninger lovlig kan overføres til Storbritannia, ettersom dette landet sikrer et adekvat beskyttelsesnivå ved behandling av personopplysninger, jf. GDPR art. 45. 

Behandlingens varighet

Selskapets behandling av personopplysninger i forbindelse med Digital Leveattest vil bli avsluttet så snart Selskapet mottar en bekreftelse på at du er i live. Det skal normalt skje innen 30 dager.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å få bekreftet om Selskapet behandler personopplysninger om deg i forbindelse med Digital Leveattest. Dersom behandlingen fremdeles pågår, har du i tillegg rett til å få innsyn i opplysningene, og få nærmere informasjon om behandlingen. Du kan også be om at uriktige personopplysninger slettes eller rettes. Dersom dette er aktuelt, kan du kontakte

Du har rett til å klage til Datatilsynet (Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo), dersom du mener at behandlingen er i strid med personvernlovgivningen eller at dine rettigheter ikke blir ivaretatt. 

2 Leveattestregisteret

Formålet med Leveattestregisteret

Formålet med Leveattestregisteret er å sikre at alle selskaper som betaler ut pensjon til deg skal få tilgang til oppdatert informasjon om at du er i live. Dette innebærer at du kan sende inn èn leveattest, som de aktuelle selskapene får tilgang til.

Behandlingsansvarlig

Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger i Leveattestregisteret, og skal kunne påvise at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning (herunder EUs personvernforordning, heretter kalt GDPR).

Rettslig grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (“interesseavveiningen”).  Behandlingen er nødvendig for at pensjonsselskapene skal kunne ivareta sin berettigede interesse i å motta opplysninger om at deres pensjonsmottakere er i live, og innebærer samtidig et begrenset inngrep i dine rettigheter og friheter. Dersom du likevel ikke ønsker å bli registrert i Leveattestregisteret kan du i stedet sende en manuell leveattest til dine pensjonsselskaper.

Kategorier av personopplysninger

I Leveattestregisteret vil følgende opplysninger om deg bli behandlet:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Leveatteststatus
  • Når siste leveattest ble sendt inn
  • Hvilket legitimasjonsdokument som ble brukt
  • Om det er sendt ut anmodning om ny Leveattest

Overføring til land utenfor EU/EØS

FNF overfører ikke personopplysningene dine ut av EU/EØS.

Utlevering av dine personopplysninger

FNF vil kun levere ut personopplysningene dine til de pensjonsselskapene som kan dokumentere at de betaler ut pensjon til deg. I tillegg vil FNF levere ut personopplysningene dine til norske, offentlige myndigheter, dersom det er pålagt FNF i eller i medhold av lov. 

Behandlingens varighet

FNF vil beholde personopplysningene dine i Leveattestregisteret i 18 måneder. 

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å få bekreftet om FNF behandler personopplysninger om deg i Leveattestregisteret. Dersom behandlingen fremdeles pågår, har du i tillegg rett til å få innsyn i opplysningene, og få nærmere informasjon om behandlingen. Du kan også be om at uriktige personopplysninger slettes eller rettes. Du kan også protestere mot videre behandling av dine personopplysninger i Leveattestregisteret. Dersom dette er aktuelt, kan du kontakte .

Du har rett til å klage til Datatilsynet (Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo), dersom du mener at behandlingen er i strid med personvernlovgivningen eller at dine rettigheter ikke blir ivaretatt.