Foto: Ronny Østnes

Kjersti Mehus

Spesialrådgiver, kriminalitet forsikring