Finansrett

Illustrasjon av bøker pent plassert i et vann foran en horisont. Foto.

Medlemsfordel: Alle medlemmer av Finans Norge får fri tilgang til Finansrett.no. Foto: photocreo bednarek / Adobe stock

Finansrett.no er Finans Norges digitale publikasjon som holder deg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Finansrett publiseres fire ganger årlig. Her finner du informasjon om hvordan logge inn eller kjøpe abonnement.

Artiklene gjelder både utviklingen i Norge (aktuelle lov- og forskriftssaker, høringssaker, nye rundskriv fra myndighetene, bransjeavtaler mv.) og i EU/EØS (utviklingen av nye direktiver/forordninger og retningslinjer fra de europeiske tilsynsorganene (ESA-ene).

Nye digitale utgaver publiseres fire ganger i året, fortrinnsvis mars, juni, september og desember.

Når man har logget inn på Finansrett.no kan man bruke fritekstsøk for å enkelt finne relevante artikler innenfor avgrensede temaer.

Fri tilgang for Finans Norges medlemmer

Finans Norges næringspolitiske medlemsbedrifter (*) får fri tilgang til publikasjonen ved å logge inn med samme brukernavn og passord som på finansnorge.no (forutsetter at man har opprettet ny bruker på våre nye nettsider etter 29. mars 2023).

Du vil få tilgang til alle utgivelser fra 2000, i tillegg til eldre utgaver av Bankjuristen og Aktuelt om Bankjus som ble utgitt av hhv. Bankforeningen og Sparebankforeningen.

(*) Finans Norges arbeidsgivermedlemmer kan kjøpe abonnement for å få tilgang til Finansrett. 

Kjøp abonnement til Finansrett.no

Bedrifter som ikke er medlem av Finans Norge, og Finans Norges arbeidsgivermedlemmer kan kjøpe tilgang til Finansrett. I 2023 koster tilgang kr. 13 500 per år (årsabonnement). Du kan bestille abonnementet i skjemaet nedenfor eller ta kontakt dersom du har spørsmål. 

 

Kontaktinformasjon

E-post: 

Telefon: 23 28 42 00 (sentralbord)

  • Lise Ljungmann Haugen
  • Fagdirektør og advokat
  • Inger Lise Prebensen
  • Seniorkonsulent