Utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev 13.10.2023 vedrørende høring av en utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder. Nedenfor følger Finans Norges innspill.