Publisert

Høring om endringer i ekomforskriften om krav til entydig identifisering av sluttbruker

Finans Norge støtter departementets forslag om endringer i ekomforskriften for å tydeliggjøre kravene til at tilbyder av offentlig telefontjeneste skal sørge for entydig identifisering av sluttbrukere ved inngåelse, endring og oppsigelse av avtale, herunder ved portering av telefonnummer.

Som departementet peker på i høringsnotatet har telefonnummer fått nye og viktige funksjoner i
dagens samfunn. Telefonnummeret er tett knyttet til den enkeltes samhandling med andre personer,
foretak og myndigheter.