1.1.4 Regressavtalen ting - ansvar: Konfliktløsningsordning mellom forsikringsselskaper ved regress fra tingforsikrer mot skadevolders ansvarsforsikrer

Avtalens formål er å forenkle og effektivisere behandlingen av regresskrav fra tingforsikrer mot skadevolders ansvarsselskap og å redusere antallet rettssaker mellom forsikringsselskapene.