2.11 Bransjenorm om behandling av skader brann/kombinert ved selskapsbytte

Bransjenormens formål er å regulere behandlingen av skader i de tilfeller kunden har byttet selskap og det er tvil om hvem som er ansvarlig for skaden.