Denne bransjeavtalens formål er å standardisere de forutsetninger pensjonsinnretningene legger til grunn for sine prognoser for fremtidig avkastning og risiko for produkter med investeringsvalg, samt å stille krav om synliggjøring av investeringsrisiko gjennom en standardisert metodikk.

Finans Norge foretar jevnlige vurderinger av behovet for eventuelle endringer i denne bransjeavtalen. Her kan du lese om når avtalen sist ble evaluert, samt finne tidligere avtaleversjoner.