Ansvarsavklarende avtaler for livsforsikring og pensjon

Her finner du lenke til avtaler om risikoovergang og mal for informasjon når risikodekninger til innskuddspensjon tilbys separat

Om malen: Anbefalingens formål er å gi en standardliste over informasjon som bør utveksles mellom partene når foretaket har avtale om deler av innskuddspensjonsordning fra flere leverandører

Se avtaler: Avtaler om risikoovergang finner du i Finans Norges dokumentbibliotek.