Publisert

Anerkjennelse av systemrisikobufferen

Finans Norge viser til Finansdepartementets beslutning 08.12.2020 om økt systemrisikobuffer og nye IRB-gulv for gjennomsnittlig risikovekting av bolig- og næringseiendom.

Tiltakene er begrunnet med formål om å opprettholde nivået på norske kapitalkrav og bidra til likere kapitalkrav for norske og utenlandske banker i Norge.