Statistikk

Finans Norge samler inn statistikk fra forsikringsselskapene på en rekke områder. Blant annet har vi årlige og kvartalsvise oversikter over antall skader fordelt på skadetyper, erstatningsbeløp, markedsandeler, antall forsikrede og premieinnbetalinger.

Se statistikksidene for skadeforsikring.