Fellesløsninger for forsikringsselskapene

Finans Norge Forsikringsdrift er en medlemsorganisasjon for forsikringsselskapene i Norge, som drifter og videreutvikler digitale fellesløsninger for forsikringsnæringen. Blant disse er Trafikkforsikringsforeningen, Yrkesskadeforsikringsforeningen, FG Skadeteknikk (forsikringsgodkjent sikkerhetsutstyr), Bilskadekontoret, Helsenett og en rekke registere.

Les mer om Finans Norge Forsikringsdrift