Bransjenorm og bransjeavtale om egen pensjonskonto

Her finner du bransjenorm for informasjon om egen pensjonskonto, og bransjeavtale om egen pensjonskonto.

Bransjenormen ble vedtatt av Finans Norges Bransjestyre liv og pensjon 28. januar 2021.