Betalingsproblemer og inkasso

Dame med flere kredittkort i hånden.

Vi er alle avhengig av at vi betaler regningene våre som avtalt. Det er en forutsetning for at vi skal kunne handle varer og tjenester uten å måtte gjøre opp samtidig. Vi kan motta varer og tjenester mot at vi lover å betale senere. Derfor må vi også ha et effektivt system for innkreving av kreditt som ikke gjøres opp i henhold til avtale. Inkasso er med andre ord nødvendig for at det økonomiske systemet skal fungere godt.

I 2022 er det i overkant av seks millioner inkassokrav i Norge. De aller fleste av kravene er under 2 500 kroner, og det er i alles interesse at beløpene ikke vokser større enn nødvendig. Tommelfingerregelen er derfor å ta kontakt med inkassoselskapet så snart du ser at du ikke kan gjøre opp et inkassokrav. Selskapene har erfarne kundeveiledere til å hjelpe til med din sak.

Hvert år sendes det ut over seks millioner inkassokrav i Norge. I majoriteten av tilfellene er det forglemmelse eller misforståelser som er grunnlaget for ubetalte krav. Som regel holder det med en påminnelse om at en regning ikke er betalt, så er saken løst.

I et mindretall av sakene skyldes kravet at skyldner har påtatt seg mer kreditt enn vedkommende kan håndtere, eller at en særskilt situasjon har oppstått som medfører en privatøkonomisk vanskelig situasjon.

Uansett årsak, skal inkasso både sørge for at næringslivet får oppgjør for sine varer og tjenester, det skal virke allmennpreventivt slik at det ikke skal lønne seg å ikke betale, og inkassovirksomheten skal gjennomføres på en måte som også ivaretar skyldnerne på en god måte.

Slik fungerer inkasso
Når du ikke har betalt en regning innen betalingsfristen, får du gjerne først en og deretter en ny betalingspåminnelse fra den du skylder penger.

Gjør du ikke opp kravet da heller, vil den du skylder penger be et inkassoselskap om å kreve inn pengene for dem. I de aller fleste tilfellene, holder det med en første henvendelse fra inkassoselskapet. Når du mottar et inkassokrav, så øker den opprinnelige regningen. Dette er både fordi inkassoselskapet skal ha betalt for arbeidet de gjør med å kreve inn pengene, og fordi det skal være et insentiv til å betale i tide.

Strengt lovregulert
Det er stramme lovverk og retningslinjer for hvordan inkasso kan inndrives og gjøres opp for, slik at forbrukeren skal oppleve en trygg og profesjonell prosess. Konsekvensene av langvarig inkassosaker kan bli svært alvorlig for både privatpersoner og bedrifter, så det er derfor i alles interesse at saken løses på en god og rask måte.

Ikke råd til å betale – hva gjør jeg?
De fleste av oss har opplevd økonomisk krevende perioder i livet. Det kan for eksempel være tider med lavere inntekt enn vanlig, livskriser som oppstår eller andre krevende situasjoner hvor man kan miste oversikt over økonomien.

I slike tilfeller er det avgjørende hvordan man selv håndterer kravene, slik at utfallet blir best mulig for alle parter. For noen kan det oppleves overveldende og skamfullt når man ikke kan betale og man får et inkassokrav. Det er det ingen grunn til. Jo raskere du tar tak i disse problemene, desto bedre.

Tips for å håndtere private inkassokrav

  1. Forsøk å få en oversikt over egen økonomi, blant annet månedlige inntekter og største utgifter.
  2. Forsøk å vurdere hvilke betalinger som er viktigst, og hvilke som haster mest. Dette gjør deg bedre forberedt i dialogen med inkassoselskapet.
  3. Logg deg inn på www.inkassoregisteret.com for å se om du har flere inkassokrav. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
  4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.

Tips for å håndtere bedriftens inkassokrav

  1. Forsøk å få en oversikt over selskapets nåværende og fremtidige inntekter.
  2. Forsøk å få en oversikt over selskapets største og minst nødvendige utgifter.
  3. Ta tidlig kontakt med inkassoselskapet dersom du ikke klarer å betale innen betalingsfristen. Se oversikten over hvilke inkassoselskaper som er medlemmer i Finans Norge.
  4. Forsøk å være konstruktiv og løsningsorientert i dialogen med inkassoselskapet.
Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.